8 TYGODNIOWY TRENING MINDFULNESS - MBSR

8-tygodniowy trening redukcji stresu oparty o metodę MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), stworzoną przez profesora Jon Kabat-Zinna.

Informacje o wszystkich zbliżających się treningach Mindfulness znajdują się w wydarzeniach na Facebooku.

Program treningu jest stworzony po to aby nauczyć się podstawowych metod medytacji. To zaproszenie do świadomego i uważnego życia. Większość z nas żyje w tempie, które nie jest naszym naturalnym, w oderwaniu od ciała, nie słysząc sygnałów, które ono nam nieustannie daje. Taki tryb życia powoduje stres, depresje i choroby. Trening Mindfulness radykalnie zmienia nasz stan psychofizyczny, gdyż uwaga kierowana jest na odczucia płynące z ciała, czyli na ten moment, a nie, jak do tej pory, w stronę gadającej głowy, która nigdy nie jest "tu i teraz". Stan obecności, pełnego zespolenia z "teraz", jest przed myślą, a więc także i przed jakąkolwiek oceną. W tej chwili jest niezmącony spokój. Łapanie takich chwil każdego dnia, pozytywnie odżywia nasze ciało i psychikę, zmienia to jak odbieramy świat zewnętrzny, a świat odbija nam tym samym. Trening Mindfulness może być pierwszym krokiem w stronę radykalnej zmiany życia na głębsze, prawdziwsze i pełniejsze. To zmiana perspektywy z ofiary na kreatora rzeczywistości, w której żyjemy.

Praca w trakcie treningu polega na cotygodniowych spotkaniach z trenerem oraz codziennej indywidualnej pracy w domu (słuchając prowadzonych nagrań do medytacji otrzymanych od trenera). Ćwiczy się obserwację oddechu, ciała, umiejętność bycia w chwili obecnej, jogę oraz radzenia sobie w trudnych i stresujących momentach w życiu.

Serdecznie zapraszam,
Maga Korbel

Czego uczymy się dzięki praktyce uważności?

 • procesu aktywnego skupiania uwagi
 • doświadczania poczucia własnej skuteczności
 • postawy aktywnej w przeciwieństwie do pasywnej
 • konstruktywnego radzenia sobie z problemami
 • wyrabiania w sobie nieosądzającej i akceptującej postawy
 • żywego kontaktu z doświadczaniem rzeczywistości w teraz
 • uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, bólem fizycznym i emocjonalnym
 • przeciwdziałania rozproszeniu umysłu
 • wzmacniania siły koncentracji
 • dostępu do postawy cechującej się bezstronnością, spokojem i wewnętrzną stabilnością

Jakie cechy wyrabia się przez uważność?

 • tolerancja emocjonalna
 • spostrzegawczość
 • samorefleksja (uzmysławianie sobie tego, co robimy)
 • współczucie
 • zdolność do wyciszania zamętu w umyśle
 • jasność umysłu
 • pewność siebie i odwaga
 • świeżość i elastyczność
 • wolność od osądzania siebie
 • ufność
 • postawa akceptacji i nieosądzania

Jakie są ogólne zasady działania uważności?

 • polepszenie umiejętności uświadamiania sobie procesów automatycznych, dziejących się poza naszym wpływem, na przykład niektórych emocji lub wzorców zachowania
 • zniesienie automatycznych sposobów reagowania na rzecz bardziej świadomych zachowań, odczuwania i wzorców myślenia. Można odczuć jakiś impuls i umieć powstrzymać przymus działania pod jego wpływem

Na podstawie tekstu Petry Meibert - psycholożki i naturoterapeutki, wicedyrektorki IMA (The Institute for Mindfulness-Based Approaches)

Zapisz się na trening mindfulness